Close

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

XİDMƏT-İŞ
HƏMKARLAR İTTİFAQLARI FEDERASİYASI

Azərbaycan Respublikasi Həmkarlar İttifaqları insanların firavan həyatının bərqərar olunması yolunda gələcəkdədə ön sıralarda addımlayacaqdır.
Heydər Əliyev

Müasir dövrün inkişaf meyilləri Həmkarlar İttifaqlarının məsuliyyətini daha da artırır, zamanın çağırışlarına hazır olmağı tələb edir.
İlham Əliyev

“Sosial təminatın minimal normaları haqqında” 102 saylı Konvensiyasının ratifikasiyasının sürətləndirilməsi barədə

  • 25
    04/2022
  • 15:39
  • 210
  • 1
    0
25.04.2022 - 15:39
210
0

Azərbaycan Respublikasında sosial təminat vəziyyətinin öyrənilməsi və "minimum sosial təminat normaları haqqında" Beynəlxalq əmək Təşkilatının 102 saylı Konvensiyasının ratifikasiyasının sürətləndirilməsi məqsədi bu Konvensiyanın və BƏT-in 202 saylı tövsiyəsinin Azərbaycan qanunvericiliyində necə əks olunduğunu, onların yerinə yetirilmə statusunu müəyyənləşdirməkdir.

Sənəddə 102 saylı müddəaların sistemli icmalı, BƏT-in sosial təminat standartlarının spesifikliyi, beynəlxalq əhəmiyyəti, 102 saylı BƏT-in üstünlüklərinin təhlili və onun ratifikasiyasının Azərbaycan üçün aktuallığı, o cümlədən COVİD-19 qlobal pandemiyası nöqteyi-nəzərindən aparılması nəzərdə tutulur. Həmkarlar ittifaqlarının mövqeyi və 102 saylı ratifikasiyanın sürətləndirilməsi üçün zəruri tədbirlər müəyyən edilmişdir.

Tam mətnə linki tiklayaraq keçid edə bilərsiniz