Close

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

XİDMƏT-İŞ
HƏMKARLAR İTTİFAQLARI FEDERASİYASI

Azərbaycan Respublikasi Həmkarlar İttifaqları insanların firavan həyatının bərqərar olunması yolunda gələcəkdədə ön sıralarda addımlayacaqdır.
Heydər Əliyev

Müasir dövrün inkişaf meyilləri Həmkarlar İttifaqlarının məsuliyyətini daha da artırır, zamanın çağırışlarına hazır olmağı tələb edir.
İlham Əliyev

Yaşıl iş yerlərinin yaradılması vasitəsi ilə ekoloji cəhətdən dayanıqlı iqtisadiyyata ədalətli keçid üçün strategiyasının hazırlanması haqqında

  • 25
    04/2022
  • 15:24
  • 12
  • 1
    0
25.04.2022 - 15:24
12
0

Azərbaycan Respublikasında yaşıl iş yerlərinin yaradılması vasitəsi ilə ekoloji cəhətdən dayanıqlı iqtisadiyyata ədalətli keçid üçün həmkarlar ittifaqı strategiyasının hazırlanması haqqında. Həmkarlar ittifaqi işçiləri üçün analitik arayış.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının "Yaşıl iş yerlərinin" təşviqi və yaradılması sahəsində strategiyanın işlənib hazırlanması layihəsi Layiqli əmək və Sosial Müdafiə normaları, beynəlxalq saziş və standartlara, dünyada qabaqcıl praktika və ekoloji cəhətdən davamlı iqtisadiyyata ədalətli keçidin təmin edilməsi üzrə Beynəlxalq Həmkarlar ittifaqları hərəkatının siyasətinin öyrənilməsi əsasında həyata keçirilir.

Həmkarlar İttifaqı işçiləri üçün analitik qeyddə ətraf mühitin vəziyyəti və işçilərin sağlamlığının qeyri-qənaətbəxş qaldığı regionlarda və sənaye sahələrində müddəalar nəzərdən keçirilmiş, "yaşıl iş yerləri" və layiqli əmək prinsiplərinə əməl olunması üçün Məşğulluq və İqtisadi İnkişaf Proqramları haqqında məlumat verilmiş, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının Üçtərəfli Komissiya tərəfindən baxılmaq üçün ölkənin hökumət və işəgötürənləri üçün fəaliyyəti və tövsiyələri, yaxın bir neçə il ərzində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının gələcək fəaliyyəti üçün işin məqsədləri, vəzifələri və əsas istiqamətləri qeyd edilib.

Tam mətnə linki tiklayaraq keçid edə bilərsiniz