Close

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

XİDMƏT-İŞ
HƏMKARLAR İTTİFAQLARI FEDERASİYASI

Azərbaycan Respublikasi Həmkarlar İttifaqları insanların firavan həyatının bərqərar olunması yolunda gələcəkdədə ön sıralarda addımlayacaqdır.
Heydər Əliyev

Müasir dövrün inkişaf meyilləri Həmkarlar İttifaqlarının məsuliyyətini daha da artırır, zamanın çağırışlarına hazır olmağı tələb edir.
İlham Əliyev

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf sahəsində Əməkdaşlıq və Layiqli Əmək üzrə Gündəliyi

  • 24
    08/2021
  • 22:34
  • 21
  • 1
    0
24.08.2021 - 22:34
21
0

rpc-1

Ön söz

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Sisteminin (BMTİS) islahatının əsas məqsədi vahid Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) olaraq  Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyini daha təsirli və effektiv şəkildə həyata keçirməkdir. Davam edən iqtisadi və əmək sferasında böhran,  koronavirus epidemiyası ilə daha da şiddətlənən çoxtərəfli sistemə edilən çoxsaylı təsirlər fonunda Vahid BMT olaraq birgə əməkdaşlıq  hələ bu qədər zəruri olmamışdı. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumu olaraq, BƏT islahat prosesində mühüm rol oynayır və 2030 Gündəliyin həyata keçirilməsi işinə sarsılmaz sədaqət nümayiş etdirir.

Tam mətn: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf sahəsində Əməkdaşlıq və Layiqli Əmək üzrə Gündəliyi