Close

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

XİDMƏT-İŞ
HƏMKARLAR İTTİFAQLARI FEDERASİYASI

Azərbaycan Respublikasi Həmkarlar İttifaqları insanların firavan həyatının bərqərar olunması yolunda gələcəkdədə ön sıralarda addımlayacaqdır.
Heydər Əliyev

Müasir dövrün inkişaf meyilləri Həmkarlar İttifaqlarının məsuliyyətini daha da artırır, zamanın çağırışlarına hazır olmağı tələb edir.
İlham Əliyev

Глобал анализ о роли профсоюзов во время пандемии (COVID-19) Основные тенденции

  • 30
    03/2021
  • 12:29
  • 50
  • 1
    0
30.03.2021 - 12:29
50
0

Основной обзор

Сфера труда серьезно пострадала от глобальной пандемии COVID-19. Правительства приступили к осуществлению беспрецедентных по масштабам программ по налоговым льготам и стимулирования с целью поддержки доходов и создания рабочих мест, а также предотвращения полного краха экономики.
Эффективный социальный диалог и сотрудничество между правительствами, организациями работодателей и организациями трудящихся оказались незаменимыми для разработки и осуществления соответствующих стратегий и политики по преодолению негативных последствий кризиса COVID-19 и построению инклюзивных обществ.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ (pdf)